ردیف نام و نام خانوادگی نام شرکت تلفن آدرس توضیحات
1 آقای محمد زاده فروشگاه فولاد اتصال 09199500867 تهران، پارک شهر، پاساژ خیام
2
3
4
5