یکی از خدمات تخصصی این شرکت که به منظور پشتیبانی از مشتریان خود می باشد، ارائه خدمات تعمیر و سرویس محصولات خود برای مشتریان می باشد که با این خدمت طول عمر محصولات افزایش و هزینه های مشتریان کاهش می یابد.