شرکت صدرا پترو شیر به منظور افزایش کیفیت خدمات خود، کلیه تست های هیدرو استاتیک و همچنین خدمات تست های غیر مخرب را زیر نظر متخصصین خود و با تجهیزات پیشرفته فنی مهندسی انجام، و گواهینامه اصالت صادر نماید.