گلاب ولوها از یک دیسک متحرک و یک سیت‌رینگ ساکن (Stationary Ring Seat) داخل یک بدنه کروی تشکیل شده‌اند. هم‌چنین دارای حرکت خطی می‌باشند. در داخل بدنه یک پلاگ متحرک قرار دارد که با چرخش آن شیر باز و بسته می‌‎شود. این پلاگ معمولاً دیسک نامیده می‌شود. در شیرهای کروی، پلاگ یا دیسک به استمی متصل می‌شود که با چرخش هندویل عمل می‌کند (در شیرهای دستی). استم به صورت عمودی بالا و پایین می‌رود. معمولاً شیرهای کروی اتوماتیک از استم‌های نسبتاً نرم‌تری نسبت به مدل رزوه‌ای استفاده می‌کنند. باز و بسته کردن استم آن نیز با اکچویتور  انجام می‌شود. نشیمن‌گاه‌ها به صورت موازی در یک سطح یا به صورت متمایل در جهت جریان قرار دارند.

این شیرها بر اساس بدنه به سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

  • Z Type
  • Y Type
  • Angle Type

دیسک‌های موجود در شیرهای کروی مدل‌های گوناگونی دارند. سه طرح زیر از مهم‌ترین طراحی‌های دیسک در این نوع شیرها می‌باشند:

  • Ball Type
  • Needlec Type
  • Composite Type

Ball Disk: از این مدل در دما و فشارهای پایین استفاده می‌شود. هم‌چنین توانایی خفه‌کردن جریان را دارند اما در اصل وظیفه آن‌ها ‌قطع و وصل جریان می‌باشد.
Needle Disk: این طراحی نسبت به مدل Ball و Composition جریان را بهتر خفه می‌کند. اشکال گسترده‌ای از پلاگ‌های بلند و مخروطی برای شرایط مختلف جریان‌ها موجود است.
Composition: از این طراحی برای قطع بهتر جریان استفاده می‌شود. در این مدل از رینگ‌های سخت و غیرفلزی استفاده می‌شود