ساخت محصولات مختلف شیر آلات صنعت پتروشیمی

ساخت قطعات فلزی و غیر فلزی مطابق نقشه مشتری

خدمات تراش، فرز، جوش، پرداخت و پوشش